Visningstur Ångkraftverket!

Kokpunktens historia börjar 1917 – då Ångkraftverket invigdes. Det byggdes som ett reservkraftverk till de större vattenkraftverken som skulle försörja Uppland och Västmanland med el. Ångkraftverket byggdes alltså upp för att säkerställa att vi ständigt hade tillgång till el för den växande industrin och för hemmen. Senare blev det ett reservkraftverk för hela Sverige när det elmässigt kopplades ihop. 1979 blev det slut på denna epok. Byggnaden med hela sitt innehåll byggnadsminnesförklarades år 1999. Nu bjuder vi in dig att besöka det unika 100-åriga kraftverket med sin unika industrihistoria.

100 år senare är det full fart i Ångkraftverket igen. Sveriges första Actionbad öppnade 2014 och The Steam Hotel öppnade den 1 augusti 2017. Trots dessa nytillkomna delar, finns hela Ångkraftverkets historien kvar med sina olika delar att visa upp.

Öppna visningar av Ångkraftverket

Upplägg för visningsturen:

Introduktion (30 min)
Vi träffas i Peabs lokaler på Ångkraftsvägen 8 för en introduktion till Ångkraftverket.
Dagens guide är från Ångkraftverkets Vänner.

Utställning (30 min)
Guidad tur i utställningslokalen, som sammanställts till 100-års jubileet. Vi lokaliserar oss i de olika delarna av kraftverksområdet – i kraftverksbyggnaden med sina olika processer. Även dagens elproduktion finns att belysas..

Rundvandring i turbinhallen (1h)
Nu är det dags för den historiska höjdpunkten! Guidad tur i ångturbingeneratorhallen med närliggande lokaler – alla med teknisk utrustning från olika tidsperioder. Vi knyter samman det vi lärt oss i utställningen.

Vi erbjuder också turer för skolklasser och för grupper.

Datum:
Ingen visning planerad

Priser visningstur
Vuxen40 kr
Ungdom (12-16 år)20 kr

Bokningsinformation

Åldersgräns är 12 år i målsmans sällskap. Från 16 år utan medföljande vuxen.
Den hundra år gamla byggnaden har begränsad tillgänglighet för tex. rörelsehindrade med många trappor och trånga ytor.
Priser ink. moms.