Kokpunktens första år

Den 28 augusti 2014 slog Kokpunktens actionbad upp dörrarna för första gången, och nu har det gått ett år. I helgen är det ettårsfest med invigning av djungeltema. 

Kokpunktens actionbad är den första etappen i en lång och intressant resa, där Kokpunkten som helhet på sikt ska bli ett av de främsta besöksmålen i Mälardalen. Nästa del att färdigställas är hotellet, vilket kommer att öppna efter sommaren 2017. I den långsiktiga planen finns även Science center och Energy arena. När hela Kokpunkten är utbyggt och varumärket inarbetat är målet att dra 600000 besök per år. Actionbadet är beräknat att stå för 250000 av dessa besök. För att uppnå dessa mål krävs ett samarbete mellan nuvarande och framtida delar.

Actionbadet har första året genererat över 140000 besök, med en majoritet av besökare från Stockholmsregionen. Ungefär 75 % av Kokpunktens besökare är inresta från andra kommuner.

”Första årets besöksantal följer den långsiktiga prognosen och vi känner oss mycket glada över att så många har valt att besöka oss. Att över 100000 besökare dessutom rest från andra kommuner redan första året är över förväntan.” säger Johan Björkman, verksamhetschef.

Ettårshelgen firas med ett event som pågår 29-30 augusti. Under helgen lanseras ett nytt tema i actionbadet där ljud och ljus kopplats samman för att ge besökaren en resa till djungeln. Dessutom finns Kungsbyn på plats med ormar och andra spännande djur, ny meny presenteras och actionguiderna utmanar badgäster i flera tävlingar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Björkman, verksamhetschef Kokpunkten, 072-533 30 68, johan.bjorkman@peab.se

Pressmeddelande som PDF