Kokpunkten hedersomnämnda i Svenska Ljuspriset

Redan sedan start har Kokpunkten fokuserat på ljussättning som en del av gästupplevelsen.

Svenska Ljuspriset delas ut för att belöna ett projekt där ljus använts på ett framgångsrikt sätt för att skapa en visuell upplevelse i samspel med arkitekturen. Syftet är att uppmärksamma belysningens betydelse för människa och miljö och att lyfta fram den höga nivån av ljusplanering i Sverige. Den 8 september hölls prisutdelningen där Kokpunkten actionbad var en av fyra finalister och fick ett hedersomnämnande.

”Vi är mycket stolta över detta hedersomnämnande och att juryn ser vikten av hur modern ljusteknik appliceras på en turistverksamhet för att skapa en föränderlig miljö. Att gå till final i Svenska Ljuspriset ser vi som en bekräftelse på att det jobb vi gör och har planerat för under hela bygget är på rätt väg,” säger Christoffer Tilstam, kommunikationsansvarig Kokpunkten.

Några gånger per år förändras det digitala temat för att skapa en ny miljö, med hjälp av projektorer, digitala projiceringar, världens första Aqua Cinema och mängder med LED-lampor. Det digitala elementet är stort i Kokpunkten och det är tekniken som skapar den världsunika anläggningen i Västerås.

Fakta om Svenska Ljuspriset
Svenska Ljuspriset är en årlig tävling arrangerad av de tre belysningssällskapen: Sydsvenska, Västsvenska och Svenska Belysningssällskapet tillsammans med tidningen Ljuskultur. Tävlingen syftar till att uppmärksamma den höga nivån av ljusplanering i Sverige och vill lyfta fram projekt där ljus använts på föredömligt sätt för att förstärka anläggningens funktion och arkitektur. Juryn bedömer såväl visuella, estetiska, funktionella, tekniska, som drifts-ekonomiska aspekter och vill lyfta fram projekt eller delar av projekt som har intressanta kvaliteter vad gäller tekniska lösningar, gestaltning, brukaraspekter eller driftsekonomi. Tävlingen arrangeras nu för 23:e året i rad och det är projekt färdigställda under 2014 som tävlar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christoffer Tilstam, Kommunikationsansvarig Kokpunkten, 076-6713502
Jessica Johansson, Ljusdesigner ÅF Lighting, 010-5054068
Robert Ricciuti, Ljusdesigner och ljusregissör, 070-8977779

Pressmeddelande som PDF