Information med anledning av covid-19

På Kokpunkten tar vi noga del av händelseutvecklingen och vi följer myndigheters rekommendationer. Därför har vi valt att begränsa antalet besökare till 425 personer tills vidare. Vi har rigorösa städrutiner på Kokpunkten och hela anläggningen städas varje dag (precis som vanligt). Reglerna om folksamlingar på max 50 personer gäller inte bland annat badhus.

Smitta sprids ej via klorerat vatten

Vi följer de regler som finns uppsatta kring desinficering av bassängvatten med klor. Information från branschorganisationen Svenska Badbranschen gör gällande att klormängderna i våra bassänger är tillräckliga för att döda både virus och bakterier, så även Covid-19.

Som gäst förväntar vi oss att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är extra noga med dig egen hygien:

  • Stanna hemma om du känner dig krasslig
  • Tvätta dig noga med tvål innan bad
  • Tvätta händer ofta
  • Håll en armslängd avstånd till andra gäster

Förändringar i verksamheten

  • VR-snorklingen hålls stängd tills vidare.
  • Köer är justerade för längre avstånd mellan personer.
  • I serveringen (Lagoon) har borden spridits ut och nytt beställningssystem införs för att undvika köbildning.
  • I relaxen gäller bordsservering.

Bokningsregler

En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Biljetter som betalats över webben återköps fram till 48 timmar innan start. Avbokning skall ske till info@kokpunkten.se där bokningsnummer ska anges. Förlorad eller ej utnyttjad biljett ersätts inte. Bokningen kan flyttas 14 dagar vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.

Genom att acceptera dessa villkor åtar sig kunden att inte köpa fler biljetter till evenemanget än det tillåtna antalet och att inte sälja vidare biljett till högre pris än det som i samband med bokning eller köp angetts vara biljettens ordinarie pris.

Köp som sker i strid mot uppställda villkor
Kokpunkten actionbad förbehåller sig rätten att makulera bokningar eller köp som görs av kunden, och att med omedelbar verkan stänga av kunden, om kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för biljettköpet.