Information med anledning av covid-19

Uppdaterad 14 juli 2021

På Kokpunkten tar vi noga del av händelseutvecklingen och vi följer myndigheters rekommendationer. Formellt omfattas Actionbadet eller badhus inte av nuvarande restriktioner på 8 eller 50 personer, detta avser endast tillståndspliktig verksamhet/ folksamlingar.  Vi har ändå valt att, på eget initiativ då det är viktigt, begränsa antalet besökare till 575 (525 badgäster plus 50 i relaxen) personer tills vidare. Vi har en stor yta (4500 kvm) att fördela dessa gäster på, vilket borgar för varje gäst att ta ansvar och hålla avstånd. Tillsammans med en mängd åtgärder och det viktiga personliga ansvaret hoppas vi smittspridningen minskar.

Vi har rigorösa städrutiner på Kokpunkten och hela anläggningen städas varje dag (precis som vanligt).

Smitta sprids ej via klorerat vatten

Vi följer de regler som finns uppsatta kring desinficering av bassängvatten med klor. Information från branschorganisationen Svenska Badbranschen gör gällande att klormängderna i våra bassänger är tillräckliga för att döda både virus och bakterier, så även Covid-19.

Som gäst förväntar vi oss att du följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och är extra noga med dig egen hygien:

 • Stanna hemma om du känner dig krasslig
 • Tvätta dig noga med tvål innan bad
 • Tvätta händer ofta
 • Håll en armslängd avstånd till andra gäster

Förändringar i verksamheten

 • Färre antal gäster (750 -> 575)
 • VR-snorklingen  och VR-ride (sen 11 nov) hålls stängd tills vidare.
 • Köer är justerade för längre avstånd mellan personer.
 • I serveringen (Lagoon) har borden spridits ut och nytt beställningssystem införs för att undvika köbildning.
 • I relaxen gäller bordsservering.
 • Bastu i omklädningsrum stängda
 • 1/3 av skåpen avstängda i omklädningsrum
 • Mängder med Information överallt samt handsprit utställda på många ställen (klorvattnet är också bra)

Bokningsregler

En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Biljetter som betalats över webben återköps fram till 48 timmar innan start. Avbokning skall ske till info@kokpunkten.se där bokningsnummer ska anges. Förlorad eller ej utnyttjad biljett ersätts inte. Bokningen kan flyttas 14 dagar vid sjukdom mot uppvisande av läkarintyg.

Genom att acceptera dessa villkor åtar sig kunden att inte köpa fler biljetter till evenemanget än det tillåtna antalet och att inte sälja vidare biljett till högre pris än det som i samband med bokning eller köp angetts vara biljettens ordinarie pris.

Köp som sker i strid mot uppställda villkor
Kokpunkten actionbad förbehåller sig rätten att makulera bokningar eller köp som görs av kunden, och att med omedelbar verkan stänga av kunden, om kunden inte lämnar korrekta uppgifter om sig själv eller i övrigt bryter mot eller försöker kringgå de villkor som gäller för biljettköpet.