168 000 actionbadade 2016

Kokpunkten actionbad har passerat sitt andra helår och summerar året som lyckat. Antalet besökare har ökat, andel inresande gäster är fortsatt högt, gästnöjdheten är bra och antalet skador under året är mycket lågt.

Totalt gjordes under året 168000 besök på Kokpunkten actionbad, vilket är en förbättring med 14 % jämfört med föregående år. Antalet inresta gäster är fortsatt högt och vi ser att ca 70% av alla gäster som besöker Västerås och actionbadet är från andra kommuner, med en majoritet av besökare från Stockholm.

”Besöksökningen fortsätter att följa den långsiktiga prognosen och det känner vi oss mycket glada över. Det är otroligt kul att Kokpunkten actionbad är en så pass attraktiv och populär produkt. Att knappt 120000 besökare dessutom rest från andra kommuner för att bada hos oss gör oss extra glada” säger Johan Björkman, verksamhetschef.

Säkerhetsarbetet är väldigt viktigt och har varit ett fokusområde sedan bygget av actionbadet. Det fortsatt fokuserade arbetet har gett ytterligare resultat under året med minimalt antal skador.

 Vi jobbar hårt med att få bort det gamla ryktet om att Actionbadet är farligt. Sedan starten har vi haft ca 370 000 besökare och vi har haft sammanlagt 10 olyckor (som blivit försäkringsutredning), under 2016 hade vi en (1st) allvarligare olycka. Vårt mål är noll, men precis som Konsumentverket säger är detta en utopi med så många besökare men det skall alltid vara vår strävan att nå dit.

Kokpunkten actionbad är den första etappen i en lång och intressant resa, där Kokpunkten som helhet på sikt ska bli ett av de främsta besöksmålen i Mälardalen. Nästa del att färdigställas är hotellet, vilket kommer att öppna den 1 augusti 2017. I den långsiktiga planen finns även Science center och Energy arena. När hela Kokpunkten är utbyggt och varumärket inarbetat är målet att dra 500000 besök per år. Actionbadet är beräknat att stå för ungefär hälften av dessa besök.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Björkman, verksamhetschef Kokpunkten, 072-533 3068, johan.bjorkman@peab.se
Christoffer Tilstam, kommunikationsansvarig Kokpunkten, 076-671 3502, christoffer.tilstam@kokpunkten.se

Pressmeddelande som PDF